ประวัติความเป็นมา


slide1
เริ่มต้นจากการผลิตหญ้าออกจำหน่าย เมื่อ พ.ศ 2515 และรับจัดสวน ดูแลรักษา สนามหญ้า (LANDSCAPE) ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2521ได้จดทะเบียนเป็น ร้านไร่หญ้า อ.แสงอรุณ และได้มีผลงานกระจ่างชัดขึ้นมาเรื่อย ๆ จึงได้จดทะเบียนเป็น ห้างหุ้นส่วนจำกัด เมื่อปี พ.ศ. 2541 ดำเนินงานโดย คุณกัญญา ยะลาน เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการจัดสวน การดูแลรักษาสนามหญ้า การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า รวมทั้งเป็นที่ปรึกษาทางด้านการจัดระบบบริหารและเทคนิคต่าง ๆ มานานกว่า 43 ปี โดยมีพนักงานจำนวน ประมาณ 300 คน มีผลงานที่โดดเด่นมาตลอด ปัจจุบันนี้เป็นที่รู้จักดีอย่างแพร่หลายในนามของ หจก.ไร่หญ้า แสงอรุณ การ์เด้น

We established in 1972 about business of grass manufacturer and landscape services. In 1978 we became to RAIYAR SAENGARUN GARDEN LTD., PART. Shop and we had accomplish a task then registered to Limited of part in 1998 RAIYAR SAENGARUN GARDEN LTD., PART. Operated by Mrs. Kunya Yalan as a Managing Director. He has a landscape expert, attend to grass plot including advisor in management and any technical for more 43 years.

ไร่หญ้าแสงอรุณ การ์เด้น เป็นบริษัทรับเหมางานเกี่ยวกับงานภูมิทัศน์ โดยตรง โดยมีขอบเขตการทำงานที่สมบูรณ์ที่สุด ไม่ว่าจะเป็นงานออกแบบจัดสวน,วางระบบน้ำ (SPRINKLER) และดูแลรักษา (MANTENANCE) จัดตั้งต้นไม้ภายในและภายนอกอาคาร จัดส่งต้นไม้ตามสั่ง ทั้งปลีกและส่ง รวมถึงหญ้าทุกชนิด โดยทางบริษัทปลูกและจัดส่งเอง

Raiyar Sang-Arun Garden is the Contract Company. About landscape irrigation service. We have a complete scope of work such as landscape design, sprinkler system and maintenance also provide tree for inside and outside building. We supply plants made to order by retail and direct including every kind of grass. All plants and grass was grown and deliver by ourselves.