จัดตกแต่งไม้ภายในและนอกอาคาร (Plant for Place the decorated)


slide8-1

รูปแบบของงาน จัดตกแต่งไม้ภายในและนอกอาคาร มีดังนี้

  • ออกแบบ
  • จัดสวนหย่อมภายในอาคาร
  • จัดหาพันธ์ไม้มาตกแต่งและดูแลรักษาให้สวยงามอยู่เสมอ
  • จัดต้นไม้มาสับเปลี่ยนต้นไม้ที่สมบูรณ์
  • รักษาความสะอาดบริเวณอาคารให้สะอาดอยู่เสมอ