ระบบน้ำ (Sprinkler System)


slide4

ไร่หญ้าแสงอรุณ การ์เด้น มีการวางระบบการให้น้ำแก่ต้นไม้พืชพรรณ และสนามหญ้า โดยมีทั้งระบบที่เป็น Manual คือใช้กำลังแรงงานคนในการรดน้ำในส่วนที่ต้องการน้ำเป็นพิเศษ และระบบอัตโนมัติ (Automatic) ที่สามารถควบคุมเวลาเปิด-ปิด การทำงานของสปริงเกอร์ได้

นอกจากนั้น ยังมีการออกแบบระบบหัวสปริงเกอร์ให้เป็นแบบ Pop-up ซึ่งมีความทันสมัย สวยงาม และสะดวกต่อการใช้งานอีกด้วย เนื่องจาก ข้อดีของ หัวสปริงเกอร์แบบ Pop-up นั้นคือ สามารถชูขึ้นเมื่อต้องการใช้งาน และสามารถลดระดับความสูงลงจนกระทั่งฝังลงไปในดินได้ เมื่อไม่ต้องการใช้งาน จึงทำให้ไม่บดบังทัศนียภาพอันสวยงาม นอกจากจะช่วยประหยัดงบประมาณในการดูแลรักษาแล้ว ยังช่วยเพิ่มสไตล์การใช้งานให้ดูทันสมัยมากขึ้น