งานดูแลรักษา (Maintenance)


slide3
รูปแบบของงานดูแลรักษา มีดังนี้

 • ดูแลต้นไม้,ตัดแต่ง,ซ่อมแซมสนามหญ้าและต้นไม้
 • ฉีดพ่นยา,ใส่ปุ๋ยเคมีและปุ๋ยธรรมชาติ
 • กำจัดขยะและกำจัดหญ้าธรรมชาติทั่วบริเวณโรงงาน
 • ล้างถนนรวมไปถึงร่องน้ำและรางระบายน้ำในโรงงาน

1.  งานดูแลบำรุงรักษาสนามหญ้า

สนามหญ้า จะต้องให้ดูเขียวปราศจากวัชพืชและตัดเรียบตลอดเวลา

 • การรดน้ำ ได้รดให้เปียกชุ่มโชกวันละครั้ง ส่วนในกรณีที่ฝนตกชุกจะเว้นได้นานขึ้นแต่จะรดเมื่อสนามแห้ง
 • การตัดหญ้า ก่อนทำการตัดหญ้าได้งดการรดน้ำเป็นเวลา 2 วัน และได้ทำการตัดหญ้าด้วยเครื่องตัดหญ้าชนิดโรตารี่มีใบมีดคม การตัดได้กระทำทุก 1-2 สัปดาห์ ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับสภาพของหญ้าว่ายาวช้าหรือเร็วเพียงใด แต่จะตัดทันทีเมื่อหญ้าสูงเกิน 6 ซม. หรือถ้าเป็นพื้นหญ้าที่ต้องตัดสั้นก็จะตัดทันทีที่สมควร
 • การแต่งผิวหน้า ในกรณีที่มีการยุบของดินเกิดขึ้นและไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยการบดลูกกลิ้ง ทาง หจก.ไร่หญ้า ได้ใช้ปุ๋ย กทม.901 ผสมกับทรายละเอียดในอัตราส่วน 1: 1 ร่อนผ่านตะแกรงมุ้งลวดแล้วนำมาโรยตามรอยยุบของสนามครั้งละหนาไม่เกิน 2 ซม. เมื่อหญ้าแทงขึ้นมาดีแล้วจึงโรยใหม่จนกว่าระดับจะได้ปกติ
 • การใส่ปุ๋ย จะใช้ปุ๋ยยูเรีย 46 % ผสมน้ำในอัตรา 1 ช้อนโต๊ะต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นในอัตราส่วน 1 ลิตร / 1 ตร.ม. หรือ 1 ปี๊ป / 20 ตร.ม. ทุก 2 สัปดาห์ สำหรับปุ๋ยอื่น ก็ใช้ปุ๋ยคอกโรยบาง ๆ ในอัตราส่วน 1 ลิตร / 1 ตร.ม. ทุกสามเดือน และรดน้ำให้ชุ่มจนปุ๋ยแทรกซึงลงไปอยู่บนดินโดยมิให้หลงเหลืออยู่บนใบหญ้า ซึ่งจะทำให้หญ้าเน่าตายได้ และทุกเดือนจะต้องใช้ปุ๋ยสูตร 15-15-15 โรยบาง ๆ ก่อนการรดน้ำให้ซึมลงในดิน
 • การบดสนาม ในช่วงเดือนแรกหลังการปลูกหญ้าได้บดทุก ๆ 3 วัน หรือทำการบดอัดเมื่อมีการแต่งผิวหน้าทุกครั้ง ก่อนการบดทุกครั้งจะรดน้ำให้ดินชุ่มเสียก่อน
 • การกำจัดวัชพืช ได้ทำการถอนวัชพืชออกทันทีตลอดเวลาที่ทำการดูแลรักษา

2. การดูแลงานหญ้าธรรมชาติและบริเวณหินกรวด

 • หญ้าธรรมชาติที่เลี้ยงไว้เป็นพืชคลุมดินต้องตัดให้สั้นอยู่เสมอ
 • หญ้าธรรมชาติที่ไม่ต้องการจะทำการราดยาฆ่าหญ้าแล้วจึงถากออก
 • หญ้าธรรมชาติในบริเวณลานหินกรวดต้องทำการราดยาฆ่าหญ้าพร้อมยาคุมกำเนิด
 • เมื่อถากเสร็จแล้วหญ้าทั้งหมดทางห้างจะนำไปทิ้งนอกบริเวณโรงงาน

3. งานดูแลรักษาไม้พุ่ม-ไม้คลุมดิน

 • รดน้ำอย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง ทั่วทั้งพื้นที่
 • ทำการพรวนดินบริเวณโคนไม้ทุก ๆ 1 ครั้งต่อเดือน
 • ทำการตัดแต่งให้เข้ารูปทรงเสมอ
 • ทำการใส่ดินผสมหรือปุ๋ยเคมีทุก ๆ 1 เดือน ๆ ละ 1 ครั้ง
 • ทำการฉีดยาและฮอร์โมนเพื่อป้องกันแมลงที่มาทำลายต้นไม้ทุก ๆ เดือนหรือเมื่อพบสิ่งผิดปกติ

4. งานดูแลรักษาไม้ใหญ่

 • ทำการรดน้ำโคนต้นไม้ทั่วทุก ๆ 1 วันอย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง
 • ทำการพรวนดินอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
 • ทำการตัดแต่งกิ่งอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
 • ทำการใส่ปุ๋ยเคมีอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
 • ทำการฉีดยาฆ่าแมลงหรือฮอร์โมนป้องกันแมลงอย่างน้อย 1 ครั้งต่อเดือนหรือเมื่อพบสิ่งผิดปกติ
 • ทำการค้ำยันให้อยู่ในสภาพตรงอยู่เสมอ