งานจัดสวน (Garden Arrangement)


slide9-1

 

ไร่หญ้าแสงอรุณ การ์เด้น รับจัดสวนทั้งในและนอกสถานที่ โดยผู้ชำนาญการเฉพาะด้านโดยตรง ที่มีประสบการณ์สั่งสมมามากกว่า 10 ปี

การเตรียมหญ้าและการปลูกหญ้า

  • ดินบน (Top Soil) พื้นที่ในบริเวณปลูกหญ้าต้องลงดินบน (Top Soil) ซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมสำหรับการปลูกหญ้า ความหนาของดินบนไม่น้อยกว่า 10 ซม.
  • การปู ใช้วิธีปูเป็นแผ่น แผ่นหญ้ามีขนาด 50 x 100 ซม. มีความเขียวสดชุ่มชื่น ไม่ขาดริม โหว่กลาง ดินที่ติดมากับหญ้าจะต้องมีความสม่ำเสมอ หญ้าที่เหลืองแห้งหรือไม่สมบูรณ์ ขาด แหว่ง จะถูกคัดออก ก่อนทำการปูจะทำการปรับผิวดินให้เรียบและรดน้ำให้ชุ่มชื่นแต่ไม่เละ
  • การปูหญ้า จะปูโดยให้รอยขอบต่อแผ่นชิดสนิทและเรียบร้อยเสมอกัน ขอบเข้ามุม หรือโค้งจะจัดให้เรียบคมด้วยมีดหรือกรรไกรที่เหมาะสม เมื่อปูเสร็จจะรดน้ำให้ชุ่มแล้วใช้ลูกกลิ้งบดให้แผ่นหญ้าแนบแน่นกับผิวดินเดิม
  • การรดน้ำ หลังจากที่ได้ปลูกหญ้าไปแล้ว ทาง หจก.ไร่หญ้าได้รดน้ำในสนามในปริมาณที่เหมาะสมวันละ 2 เวลา เป็นเวลา 1 สัปดาห์ หลังจาก 1 สัปดาห์ไปแล้วจะรดน้ำในเวลาเช้าหรือเย็นให้ชุ่มวันละ 1 ครั้ง เป็นเวลาอีก 1 สัปดาห์ เมื่อครบกำหนดแล้วจะหยุดรดน้ำ 2 วัน ทำการตัดหญ้าใส่ปุ๋ยแล้วจึงเริ่มทำการรดน้ำต่อไป ในสัปดาห์ต่อไป ได้รดน้ำให้ชุ่มวันละครั้ง จนถึงวันที่ส่งงาน

การรดน้ำ ได้รดด้วยหัวฉีดฝอย ไม่รดน้ำมากและเร็วจนน้ำไหลไปตามผิวดิน ส่วนวันใดที่ฝนตกชุกก็จะงดรดน้ำในวันนั้น

l1003

I1004