ออกแบบ (Landscape Design)


slide6-1
ไร่หญ้าแสงอรุณ การ์เด้น เป็นบริษัทที่รับเหมาออกแบบงานภูมิทัศน์ โดยทั่วไป ทั้งภายในพื้นที่โรงงาน, ตามอาคาร-บ้านเรือน และสถานประกอบการต่างๆ โดยผู้ชำนาญการพิเศษที่จบมาทางด้านภูมิถาปัตย๋โดยตรง ดังนั้น จึงมั่นใจได้ว่าแบบภูมิทัศน์ที่ออกมาจะมีคุณภาพและสวยงามอย่างแน่นอน

 

l1001

l1002

ตัวอย่างผลงานการออกแบบแบบภูมิทัศน์ ที่ผ่านมาที่ RDCC PLANT