มาตรฐานการปฏิบัติงาน


Standard1

 

งานด้านความปลอดภัยในการทำงาน
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ (ว่าที่ ร.ต.อับดุลบาซิ ดูมีแด)

 1. มีการอบรมความปลอดภัยในการทำงาน อย่างมีขั้นตอน ตามลำดับก่อนหลัง ทำด้วยความรอบคอบ จัดให้มีการอบรมสัปดาห์ละ 1 วัน (สำหรับพนักงานเก่าและพนักงานเข้าใหม่)
  อุปกรณ์ Safety ส่วนบุคคล
  1)หมวก
  2)แว่นตา
  3) รองเท้า
  4) เอียปลั๊ก
 2. การจัดทำรั้วหรือคอกกั้น แสดงเขตก่อสร้างในบริเวณที่ดำเนินการก่อสร้างและติดป้ายเตือน “อันตรายเขตก่อสร้าง” และในเวลากลางคืนติดไฟแสงสว่างให้มองเห็นป้ายเขตอันตรายอย่างชัดเจน
 3. การทำนั่งร้านให้มั่นคงและแข็งแรง และต้องปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัย สำหรับก่อสร้างอาคาร
 4. งานทำโครงหลังคา ความสูงจากพื้นต่างระดับ ตั้งแต่ 4 เมตร ขึ้นไป จัดทำราว สลิงหรือราวเชือกตามยาวให้ขอล็อคของเข็มขัดนิรภัย คล้องลากเลื่อนได้อย่างสะดวก
 5. กระดานหรือสะพานสูงจากพื้นมากกว่า 4 เมตร จะต้องมีราวมือจับขนานกับพื้น
 6. การติดตั้งตาข่าย หรือสิ่งป้องกันคลุมมิให้วัสดุกระเด็นออกมาภายนอกอาคาร และติดตั้งตาข่ายนิรภัยสำหรับรองรับผู้ปฏิบัติงาน ที่อาจตกลงมาจากที่สูง ในกรณีที่ไม่สามารถใช้อุปกรณ์ป้องกันอย่างอื่นได้
 7. บันได (STAIR) จะต้องมีราวมือจับกันตกอย่างน้อย 1 ด้าน สำหรับบันได ที่สูงกว่า 4 เมตร และต้องมีชานพักทุกๆระยะ 4 เมตร โดยมีระยะกว้างให้เดินได้ไม่น้อยกว่า 1 เมตร
 8. บันไดไต่ (LADDER) จะต้องมีราวสูงเกินกว่า 6 เมตร ต้องมีโกร่งครอบหลัง และถ้าสูงเกินกว่า 9 เมตร ต้องมีชานพัก
 9. จัดเตรียมชุดปฐมพยาบาล 1 ชุด
 10. สวัสดิการในการทำงาน จัดหาน้ำดื่มที่สะอาด,ห้องสุขา
 11. บันไดไม้หรือ โลหะเคลื่อนที่ จะต้องมีความแข็งแรงเพียงพอ ต้องติดตั้งอย่างมั่นคงป้องกันการลื่นไถล หรือพลิกคว่ำ บันไดที่วางพิงกับผนังกำแพง ปลายของบันไดต้องโผล่พ้นจากขอบบนของกำแพง 30 เซนติเมตร และฐานของบันไดต้องวางห่างจากผนังกำแพงเท่ากับ 1 ใน 4 ของความยาวในการใช้งานของบันไดนั้น หรือวางพิงเป็นมุมเงย จากพื้นไม่เกิน 75 องศา
 12. สัญญาณในการใช้ปั้นจั่น ตามมาตรฐานสากล และสัญลักษณ์แสดงให้ผู้ขับปั้นจั่นทราบ อย่างเด่นชัด
 13. การกำหนดเขตความปลอดภัยสำหรับน้ำมัน “สารไวไฟต่าง ๆ ถังบรรจุแก็สความดันสูง มีอุปกรณ์จับยึดให้มั่นคง และมีแผงป้องกันด้วย และห้ามสูบบุหรี่ หรือนำเปลวไฟเข้าใกล้ระยะ 15 เมตร
 14. มีเครื่องตัดกระแสไฟฟ้ารั่วอัตโนมัติ
 15. เครื่องดับเพลิง ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 10 ปอนด์ ดับเพลิงได้ 3 ประเภทอย่างน้อย 1 เครื่อง