ผลงานที่ผ่านมา


slide2-1
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (Combined Cycle Power Plant, EGAT)

  • อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช (Khanom District)
  • อำเภอท่าตะโก จังหวัดตาก (Thatako District Tak)
  • อำเภอตาคลี จังหวัดลำปาง (Taklee District Lumpang)
  • อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (Hadyai District Songkhla)
  • อำเภอพระรามหก จังหวัดนนทบุรี (Praram 6 District Nonthabury)
  • อำเภอเมือง จังหวัดระยอง (Maeng Rayong District Rayong)
  • อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา (Bangpakong District Chachengsao)
  • อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสาคร (อุทยาน ร.9) (Ampawa District Samutsakorn)
  • อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา (ท่อก๊าซไทย-มาเลเซีย) (Chana District Songkhla)

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมีคอล จำกัด (มหาชน)
PTT Global Chemical Public Company Limited
PTT GC 2, PTT GC 3, PTT GC 11

บริษัท อะโรเมติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน
The Aromatics (Thailand) PLC

บริษัท พลังงานอุตสาหกรรม จำกัด ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท โกลว์ เอสพีพี 1 จำกัด
Industrial Power Co., Ltd. Changed to Glow SPP CO., Ltd.

บริษัท สมุทรปราการ โคเจเนอเรชั่น จำกัด
Electricity Generation Public Co., Ltd.

บริษัท เอ็มทีพี โดเจเนอเรชั่น จำกัด ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท โกลว์ เอสพีพี 2 จำกัด
MTP Generation Public Co., Ltd. Changed to Glow II Energy Public Company Limited

บริษัท เดอะโดเจเนอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท โกลว์ เอสพีพี จำกัด (มหาชน)
The Generation Public Co., Ltd. Changed to Glow Energy Public Company Limited

 

allLogo