งานจัดตกแต่งภูมิทัศน์ สถานที่ ศูนย์สภากาชาด บางพระ Thailand Plasma Fractionation Plant


IMG_5675 IMG_6672 IMG_8201 IMG_8260 IMG_8261 IMG_8436 IMG_8533 IMG_8592 IMG_8652 IMG_8681 IMG_8702 IMG_8723 IMG_8751 IMG_8752 IMG_8878 IMG_8888 IMG_8890 IMG_8891 IMG_8913 IMG_8914 IMG_8921 IMG_8922 IMG_8925 IMG_8975 IMG_9009 IMG_9010 IMG_9017 IMG_9216