ภาพจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว โรงงาน PTT GC สาขา 3/ Planting Project


A_106

A_105

A_104

A_103

A_102

A_101

A_100

A_99